Vår seglarvän Håkan Kellner har gått bort

Vår mångåriga seglarvän Håkan Kellner har gått bort. Håkan har varit en aktiv och viktig del av vår klass från tidigt 1990 tal. Han har innehaft många funktioner både nationellt som internationellt.

Håkan Kellner

Vi vill tacka för alla insatser som du har gjort för oss och våra tankar går till Håkans anhöriga.

Henrik Johnsson
Webmaster