Tävlingslicens 2016

Som ni kanske vet så har det införts en tävlingslicens för att få delta i nationella och internationella regattor i Sverige. Eftersom våra rankingseglingar klassas som nationella tävling så betyder det att alla som deltar måste ha denna licens. Licensen  köps genom Seglarförbundets hemsida, med start i mitten av Mars.

Nedan finns mer information som är tagen från Svenska Seglarförbundets hemsida.


Till 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige på nationell eller internationell nivå (t.ex. SM/JSM, Allsvenskan, nationella kval och rankingseglingar, NoM, EM och VM som arrangeras i Sverige). Licenskravet gäller ansvarig ombord, normalt rorsman. Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 13 år är undantagna denna regel.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Till skillnad från vad många tror finns inget olycksfallsskydd i hemförsäkringen om man inte tecknat detta som tillägg

Förutom att vi säkerställer att fler på kappseglingsbanan har ett bra försäkringsskydd ökar vi potentialen för svensk segling att ha fler samarbetspartners. Både genom möjligheten att kunna kommunicera direkt med de aktiva kappseglarna vilket är ett stort värde för kommersiella partners med också att kunna knyta förmånliga erbjudanden till licensen.

Vem som helst köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen samt ta del av alla erbjudanden.

Avgifterna kommer 2016 att vara:
Årslicens för seniorer 300 kr
Årslicens för juniorer 200 kr
Engångslicens för seniorer 150 kr
Engångslicens för juniorer 100 kr

Tävlingslicensen kommer att kunna köpas via www.svensksegling.se, där det också kommer att publiceras en lista över de som har licens, så att arrangörsklubben lätt kan stämma av detta vid registreringen till tävlingen.

Bakgrund
Det har under en längre tid debatterats om att Svenska Seglarförbundets medlemsklubbar betalar lika mycket för sina medlemmar, oavsett om de är aktiva kappseglare eller inte. Som aktiv kappseglare använder du fler av SSF:s tjänster och produkter, t.ex. deltar på sanktionerade regattor, går utbildningar o.s.v.). Vore det då inte rimligt att betala lite extra för att utnyttja detta, men också få ett ännu större utbud från Svenska Seglarförbundet?


Frågor och svar kring tävlingslicens

1. När beräknas man kunna köpa tävlingslicensen via hemsidan?
I mitten av mars ska man kunna göra detta.

2. Vad händer om man inte har en licens och anmäler sig till en regatta alternativt kommer till start?
Då kan man köpa en licens via hemsidan, precis som man kan göra i förväg.

3. Kommer det att vara arrangerande klubbens uppgift att kontrollera att alla anmälda har licens, d.v.s. en administrativ uppgift för dem?
Under 2016 kommer alla vara tvugna att visa upp licens, antingen via anmälan eller att arrangören går in på svensksegling.se och kontrollerar att seglaren finns med på listan över köpta licenser.

4. Hur kommer detta krav att kopplas till kappseglingsreglerna? Kommer det att vara ett tillägg någon regel?
Nej, men det kommer att vara en obligatorisk punkt i inbjudan och seglingsföreskrifter vid de kappseglingar det berör.