Mätmansutbildning i Tyskland

I helgen 1-2 februari genomfördes en märmansutbildning med inriktning på 2.4mR. Kursen arrangerades av Internationella 2.4mR förbundets tekniska kommite. Deltagare kom från hela världen

Under helgen mättes det 2.4or och diskuterades en massa om mätningsteknik. Trevligt.

Syftet med kursen är att flera mätmänn ska mäta våra båtar på ett liknande sätt samt sprida kunnskap mellan människor. Deltagarna var nöjda med kursen och kunnde åka hem med ny kunnskap.

Henrik