Öppnande av Årsmötet 2020

I år genomförs ett digitalt årsmöte p.g.a. corona epidemin. Årsmötet genomförs genom att ett preliminärt protokoll och samtliga årsmötes dokument läggs ut på hemsidan, samtidigt aviseras medlemmarna via mejl att proceduren för årsmötet startat.
Medlemmarna kan ställa frågor och lämna synpunkter på protokollet och dokumenten fram t.o.m. söndag den 6:e september. Skicka era frågor till Sven Asklund, sveask@gmail.com. Därefter kommer ett reviderat protokoll att publiceras och en digital omröstning via hemsidan för att godkänna protokollet att genomföras. Omröstningsperioden är en vecka.

Skicka era frågor till Sven Asklund, sveask@gmail.com.

Dokument

Styrelsen