INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Styrelsen har haft ett telefonmöte där rad punkter har avhandlats, länk till mötesprotokollet nedan.

Protokoll