Riktlinjer för 2.4mR Förbundets hemsida.

Styrelsen har på årsmötets uppdrag tagit fram ett förslag på riktlinjer för hemsidan som vi vill medlemmarnas synpunkter på före nästa styrelsemöte den 10:e maj.

Skicka era synpunkter till mig, sveask@gmail.com

Syfte

Vara ett forum för att sprida information till och mellan medlemmar och styrelse.

Ge information till allmänheten om 2.4 segling och 2.4 förbundet.

Vara arkivplats för 2.4 förbundets dokument.

Administrera inbjudan, anmälan och resultatrapportering för förbundets rankingseglingar.

Vara en marknadsplats för 2.4 båtar, -segel och -tillbehör.

Vara en annonsplats för produkter och tjänster som medlemmarna kan ha intresse av.

Administratör

2.4 förbundets Webmaster. Endast Webmastern eller av Webmastern godkänd person kan och har rätt att publicera material på hemsidan.

Publiceringspolicy

Endast ickekommersiellt material får publiceras som redaktionell text, d.v.s. som en ”notis”, dessa kan skickas till Webmaster av styrelsen och enskilda personer, även icke medlemmar, samt av företag. Notiser från företag skall avse information som är av intresse för medlemmarna, ej ren reklam. Webmastern avgör i första hand om notisen skall publiceras, vid tveksamhet kontaktas ordförande.

Bilder tagna vid kappseglingar och 2.4 förbundets arrangemang kan publiceras på hemsidan.

Annonspolicy

Betalda annonser för 2.4 relaterade produkter och tjänster publiceras på hemsidans vänstra kant, dessa kan vara animerade och klickbara till annonsörens hemsida.

Pris för annonsstorlek max 250*250 pixlar är 500kr. 
Pris för annonsstorlek max 250*500 pixlar är 1000 kr.                            

Annonser kan även införas genom att ett företag stöder 2.4 Förbundet genom varor eller tjänster.

(Sidan ”Företag som sponsrar svenska 2.4mRFörbundet” tas bort)

Köp och sälj

Under fliken ”Köp och sälj” får endast privatpersoner annonsera för eget personligt bruk. Annonsering för förmedling är inte tillåten. Annonseringen är avgiftsfri.

2.4 Shopen

Profilkläder med 2.4 loga finns att beställa.  (Fungerar idag inte, Östens sortiment borde läggas in.)