Medlemsavgiften 2011-2012

Har Du betalt medlemsavgiften för innevarande år d.v.s.
11-05-01 till 12-04-30 ?

Avgiften är 600:- och betalas till plusgirokonto: 50 68 23-4

Hälsningar,
Christer Frennert
Kassör