Mätbrev 2.4mR

Klassregler

Klassregler för 2.4mR, finns på den internationella hemsidan
Klassregel Norlin MKIII One Design finns på den internationella hemsidan
Flytcertifikat

Mätbrev 2.4mR

Svenska mätbrev administreras av Svenska Seglarförbundet och finns på deras hemsida, se länk nedan. När du ska söka efter mätbrevet välj 2.4mR i listan och vänta sedan en stund så dyker dom upp om du har tur.
Mätbrevsfunktionen har lite problem då det kan vara problem med att se mätbreven längst ner i listan. Det fungerar i senaste versionen av Windows Explorer, men inte i Google Chrome.

Länk till sök av giltiga mätbrev på Svenska seglarförbundets hemsida

Mätbrev One Design

Norlin MK3 administreras och certifieras av Internationella 2.4mR Förbundet. Mätbreven finns på internationella hemsidan, se länk nedan.

OD-Certifikat

Ansökan om mätbrev
-för ny eller oregistrerad båt

Ansökan om mätbrev gör du genom att
a) skicka in mätprotokoll i original till Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm.
b) registrerar båten på länken längre ner

-vid ägarbyte/omregistrering

Om båten är köpt i Sverige och båten har giltigt mätbrev anmäls ägarbytet till Sv Seglarförbundet genom att registrera om båten på länken längre ner.
Om båten är köpt utomlands rekvirerar Sv Seglarförbundet originalhandlingarna från det landet där båten var registrerad.

-vid adressändring

Har du bytt adress meddelar du i så fall ändringen på länken längre ner.

Formulär som krävs

Vid inmätning av ny båt tillhandahåller mätmannen alla erforderliga formulär och handlingar.

Kostnad

Nyregistrering av mätbrev 400 kr
Omregistrering/ägarbyte 400 kr
Svenskt segelnummer 200 kr

Betalning

Betalning för mätbrev ska göras till Sv Seglarförbundet, postgiro 574 62-4 eller bankgiro 641-6945. Mätbrevet skickas tillsammans med faktura.

Länk till nyregistrering, ägarbyte/omregistreing och adressändring

Medlemskap i Svenska 2.4mR Förbundet

Som ägare till din 2.4.a bör du vara med i Svenska 2.4mR Förbundet. Då får du delta i internationella mästerskap och du får tillgodoräkna dig poäng i svenska rankingseglingarna. Dessutom får du vår tidning och kan vara med på våra möten och fester.

För att bli medlem kontakta kassören.

Upp