Styrelsemeddelande

Hej alla seglare.

Styrelsen hade ett möte nu den 11:e.

Det har pratats mycket om OD. Det finns ett sådant förbund med Pekka som ordförande. ICA har fattat beslut 2012 att administrrera OD-klassen tillsammans med 2,4:a klassen. När allt är klart kommer OD förbundet att läggas ner. Mer information om hur den administrativa gången fortskrider kommer såsmåningom.

Styrelsen rev upp beslutet att sätta upp ett penningpris på VM enligt Peters vilja p.g.a. vår skattmas. Styrelsen arbetar med att hitta en extern sponsor som är villig att fullfölja våra planer.

Henrik kommer att ställa upp och mäta OD vid träningslägrert i Ljungsskile onsdag e.f. Intresserade anmäler till Henrik på hemsidan.

Förslag har väckts att flytta årsmötet till träningslägret i stället för under SM. Frågan kommer att behandlas på nästkommande årsmöte under SM i Karlstad. Tänk gärna igenom vilket ni tror är bäst.

Styrelsen ordnar ingen gemensam resa till VM men Mats har uträtt olika resvägar och kostnader. Intrersserade kan vända sig till honom.

Vi diskuterade möjlighetan att ordna VM i Serige 2015, e.v.t. i midnattssolen eller i Nynäshamn. Kalle Wessberg som är vaken och följer våra förehavanden har nämnt att Finland är också verkar intresserade av att arrangera VM 2015. Det visar på hur viktigt det är med kommunikation.

Hasse

5 reaktioner på ”Styrelsemeddelande”

 1. Hei

  Det vil etter mitt syn være hensiktsmessig om den informasjonen som den svenske klasseklubben sender ut er mer komplett enn dette, ellers blir det lett misforståelser. “ICA har fattat beslut 2012 att administrera OD-klassen tillsammans med 2,4:a klassen” er ikke fullstendig informasjon.

  AGM 2012 vedtok et forslag til ISAF på vedtekter som omfatter en OD-klasse på ICA-nivå. Dette har alltid vært tillatt så lenge ISAF har eksistert. En var ikke klar over at vedtektene må være separate for hver klasse, så forslaget fra AGM (ikke vedtak, for det har ikke AGM myndighet til) ble ikke formelt godkjent, men ISAF har gitt beskjed om at innholdet er greit og kan benyttes som grunnlag for videre arbeid.

  AGM 2012 opprettet ikke OD-klassen slik som det påstås. Det krever et formelt vedtak i ICA sammen med formelle vedtak på Class Rule, byggeregler, måleregler og sertifikatskjemaer.

  Fordi OD-klassen ikke blir en ISAF-klasse foreløpig, bare en ICA-klasse, skal ISAF ikke formelt godkjenne dokumentene. Kravet om formelle og og gyldige vedtak bygger på at ISAF skal ha innsendt alle vedtak og kopier av alle dokumenter for å vurdere om den nye ICA-klassen på noen uheldig måte “affects” ISAFs egen klasse, 2.4mR. Dette har ISAF rett og plikt til i henhold til ISAF Regulations og den skriftlige kontrakten som i 1992 ble inngått mellom ISAF og ICA. På samme måte som for alle ISAFs 107 klasser ga ICAs medlemmer, NCA-ene, i 1992 fra seg myndighteten over hva klassen skal arbeide med til ISAF, i bytte mot internasjonal status og rett til å arrangere VM. Dette ble gjort demokratisk og enstemmig. Det er ikke medlemmene som styrer en eneste av ISAFs klasser. Det gjør ISAF i medhold av demokratisk beslutning og skriftlig kontrakt.

  Hvordan dette fungerer har vært kjent i mange 10-år og det finnes også erfaring fra lignende saker. ICA ble grundig gjort oppmerksom på alle regler i 1992 da den skriftlige kontrakten ble undertegnet, og reglene er lett tilgjengelige på nettet. ISAF Class Rule Sub-committee gjorde det klart i november 2010 hvordan en OD-klasse kan etableres i ICA. I den tiden jeg har vært president har ISAF fornyet informasjonen om at det må gjøres gyldige vedtak i november 2011, våren 2012, i november 2012 og i mars 2013.

  EC eller AGM har ikke på noe tidspunkt i historien vedtatt Class Rule eller noen som helst andre dokumenter for OD-klassen og har derfor nødvendigvis aldri opprettet klassen. Myndigheten ligger hos ISAF, reglene er enkle om at det må starte med gyldige vedtak i ICA og det er sannelig ikke informasjon som har manglet.

  Nå endelig, etter minst 10 år, ser det ut til at ting kanskje skal falle på plass. I møte 6. mars vedtok EC enstemmig: “The 2.4mR ICA shall start administering the Norlin Mk3 Class when all related documents are decided on the right level in the association and they have been sent to ISAF for inspection”. Siden AGM så tydelig har signalisert at det skal etableres en OD-klasse, noe som naturligvis binder EC, så betyr “right level” at EC kan gjøre vedtak med senere godkjenning av AGM.

  Jeg viser til referat fra EC-møtet og til det siste Presidents letter som nettopp er publisert på klasseklubbens hjemmeside.

  Med hilsen Pål Kragset

 2. När man läser Pål’s inlägg – skall man ha i åtanke att AGM ett flertal gånger röstat för att införa en OD klass – man har tillsatt en kommittée (ODRC) för detta som tagit fram klassregel, och riktlinjer för båtbyggare mm. som behövs för en OD klass – framhejade av designern själv. Peter Nolin har i Januari 2011 överlåtit rättigheterna till Norlin MK III konstruktionen till det interimistiskt bildade OD förbundet, som har tecknat avtal med båtbyggare.
  Pål själv har velat använda metoden att skriva om 2.4mR konstitution för att 2.4mR ICA skall kunna administrera OD klassen – detta har nu visat sig vara en felaktig väg enligt ISAF. Vi har för ett par år sedan frågat ISAF om hur vi skall gå till väga och det svaret vi fått har varit att skriva en egen klassregel för OD – vilket också är gjort, alternativet var att ha den regeln som ett Appendix till 2.4mR regeln. Appendixet har funnits fram till 2010 då ISAF plötsligt meddelade att de inte administrerar Appendixes till klassregler och tog bort Appendix K som de facto var en entypsregel använd i Paralympics bl.a. ett flertal gånger. Nu är min ärliga förhoppning att vi inom snar framtid får slut på denna nedbrytande byråkrati och får till det som majoriteten av 2.4mR seglarna vill nämligen en OD klass administrerad av det internationella förbundet. Jag tror att de flesta av oss vill segla tillsammans, samtidigt som vi vill skydda de värden vi har i våra Norlin MK III båtar VI VILL INTE förstöra utan promota den öppna klassen samt segla i den också.
  Pekka – SWE 425 – 2.4mR – och OD

  1. Pekka har helt rett i at EC/AGM – og mest jeg som påvirket i den retning – gjorde en feil ved å skrive en ny constitution sammenblandet for 2.4mR og OD. Jeg forstod at klassereglene ikke kunne blandes sammen, men ikke at det var et krav også for constitution. Det beklager jeg. ISAFs administrasjon har derfor sagt at layouten må endres, men ikke innholdet. Det er i orden. Layouten kan vi endre ved AGM uten tidsspille. Beklageligvis måtte også denne byråkratibiten på plass om en skal komme videre. Slik er det bare.

   Neste fase, som også er helt nødvendig hvis en vil at ICA skal administrere OD-klassen, er at ICA må vedta klassens dokumenter, opprette klassen formelt og informere ISAF. Om en føler at ISAFs regler er nedbrytende byråkrati og avviser at klassen styres av ISAF, så er det helt bortkastet energi. Ikke er det jeg som har funnet på det heller. Jeg håper og tror at vedtakene kan bli gjort på neste EC-møte.

   Mvh Pål K

 3. Hej på Er Pål + övriga igen;
  Jag tycker att diskussionen går i banor där man inte ser skogen för alla träd!
  Det är väl fortfarande huvudmålet med OD-rörelsen att få Norlin MK III godkänd av ISAF som internationell klass. Certifieringen pågår, enligt ISAF’s reglementen skall båtar finnas i tillräckligt antal i stipulerat antal länder på tre kontinenter. Att Sverige når det reglementsenliga antalet först är väl utom tvivel, men hur är situationen med de övriga?
  Tre kontinenter kommer antagligen att bli stötestenen om inte ISAF ändrar reglerna.
  Såsom ISAF har uttryckt saken tidigare; “we can not accept something that does not excist” ser jag innehålla kontentan av det hela. Sålänge Norlin MK III OD-projektet inte nått upp till fordringarna och ingen ansökan har lämnats in till ISAF beträffande internationell status borde ISAF inte ha något att kommentera i frågan. Varför då besvära ISAF med skrivelser? Vore det inte mera framåtdrivande att certifiera båtar så att nuvarande fordringar fylles? Samtidigt naturligtvis förande diskussioner i kulissen med ISAF hur klassregel och övriga dokument skall vara utformade för att nå målet med intenationell status för klassen. Att administrationen både internationellt och nationellt är gemensam, åtminstone till en början, är väl helt naturligt och också värt eftersträva i fortsättningen.
  MVH KWe

  1. Vi snakker kanskje litt forbi hverandre.

   Hvis strategien var at OD-rørelsen i regi av OD-forbundet skal gå hele veien etter Regulation 10, og om noen år, på basis av sin egen organisasjon og sine egne dokumenter og antall sertifiserte båter, sender sin søknad til ISAF, så har du helt rett Karl. Dersom OD-forbundet ønsket dette, ville ingen kunne hindre dem. ICA, med sine NCA, ville ikke ha gjort noe med saken i det hele tatt, og det hele ville ha vært ISAF uvedkommende inntil OD-forbundet fremmet sin søknad om internasjonal status.

   Før AGM 2011 viste det seg imidlertid at OD-forbundet ikke ønsket å gå veien alene. Etter forslag fra det svenske NCA vedtok derfor AGM en helt annen strategi, som ytterligere ble forsterket av AGM i 2012 gjennom vedtaket av ny constitution.

   AGM vedtok som strategi at ICA skal administrere OD og at det skal skje også i oppbyggingsfasen. OD bygger derfor bl. a. ikke opp sin egen organisasjon, noe som ville ha vært et krav etter Regulation 10. ICA har til og med bekostet utgifter for OD fordi en håper at AGMs vedtak skal bli til virkelighet. Hvis ICA skal administrere OD nå, og en skal forholde seg profesjonelt i forhold til “eieren” ISAF, så må ikke bare constitution, men også klassen som sådan og klassedokumentene nødvendigvis vedtas av ICA, slik at klassen “exists” innenfor ICA, ikke bare utenfor. Før det skjer, så administrerer ikke ICA OD.

   ISAF har i henhold til kontrakten og Regulations rett til å bli holdt orientert om alle endringer, selvfølgelig også når en klasse opprettes og dermed “exists” innenfor ISAFs eget system – det skulle bare mangle. Først da kan ISAF, som du selv sier, “accept something”, noe ISAF har rett og plikt til å vurdere siden endringen kan påvirke ISAFs egen klasse, 2,4mR.

   Vedtak i AGM må følges opp, og det skal foregå innenfor ISAFs regelverk, ellers kommer en ingen vei så lenge ICA skal ha noe med saken å gjøre – noe det ser ut til at de aller fleste, og spesielt AGM, ønsker.

   Mvh Pål K

Kommentarer är stängda.