MEDLEMSAVGIFT 2016

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.

Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar

100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 16-05-01 t.o.m. 17-04-30

Plusgiro konto: 50 68 23-4, glöm inte att skriva avsändare, så jag slipper gissa.

Vi emotser Din inbetalning under april månad 2016.

Seglarhälsningar
Håkan Kellner
Kassör

Tävlingslicens 2016

Som ni kanske vet så har det införts en tävlingslicens för att få delta i nationella och internationella regattor i Sverige. Eftersom våra rankingseglingar klassas som nationella tävling så betyder det att alla som deltar måste ha denna licens. Licensen  köps genom Seglarförbundets hemsida, med start i mitten av Mars.

Nedan finns mer information som är tagen från Svenska Seglarförbundets hemsida.


Till 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige på nationell eller internationell nivå (t.ex. SM/JSM, Allsvenskan, nationella kval och rankingseglingar, NoM, EM och VM som arrangeras i Sverige). Licenskravet gäller ansvarig ombord, normalt rorsman. Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 13 år är undantagna denna regel.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Till skillnad från vad många tror finns inget olycksfallsskydd i hemförsäkringen om man inte tecknat detta som tillägg Fortsätt läsa Tävlingslicens 2016