Information från styrelsen

Styrelsen har haft ett telefonmöte där nästa års program och en rad andra punkter har avhandlats, länk till mötesprotokollet nedan. Styrelsen har också uppdaterat vår regattamanual efter höstens diskussioner, se länk nedan.

Mötesprotokoll

Ny regattamanual