Medlemsavgift 2014

Detta gör Svenska 2.4mR Förbundet för Dig som seglare:

 • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
 • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
 • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
 • Utser SM-arrangör.
 • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
 • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
 • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
 • Äger två 2.4-or för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
 • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
 • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.

Medlemsavgiften är :

 • 600:- för aktiva medlemmar
 • 100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 14-05-01 t.o.m. 15-04-30

Plusgiro konto:50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning till senast 14-04-30

Seglarhälsningar

Christer Frennert
Kassör