Omröstning årsmötesprotokoll

Efter en webomröstning så årsmötesprotokollet godkänt.

Hälsningar
Rösträknarna