Framtiden för 2.4mR segling

En huvudfråga för svensk 2.4-seglings framtid är rankingseglingarna. Ett problem är att det blivit allt svårare att finna arrangörer. Vi måste helt enkelt göra oss mer attraktiva för klubbar att arrangera seglingar för 2.4mR.

Här är några frågeställningar och förslag i den riktningen:

Vad tycker du?

Här kan du skriva vad du tycker i varje fråga, när du trycker på ”Submit” så mailas ditt svar till styrelsen.

1. Ska vi eftersträva samarbete med andra klassförbund (606, C55, Snipe) om gemensamma ranking/träningsseglingar? Fler båtar innebär ökade incitament för arrangerande klubb.
2. Ska vi genom avtal knyta till oss sex aktiva seglare (t ex nyss utgångna elever från seglargymnasierna) innebärande att tre till fyra av dem mot ersättning ställer upp som seglingsledare, banläggare lo och lä för arrangerande klubb vid varje ranking/träningssegling? Arrangörsklubben behöver då inte ordna med så många funktionärer.
3. Kan vi lösa domarfrågan så att tre deltagande 2.4-seglare väljs ut ur en grupp på sex att utgöra jury vid ranking/träningssegling? Arrangörsklubben slipper anlita domare och minskar då sina kostnader.
4. Ska vi höja rekommendationen om lämplig nivå på startavgiften vid ranking/träningssegling från 500 kr till 800 kr? Gör det lättare för arrangören att få ekonomin att gå ihop.
5. Ska vi eftersträva ökad koncentration av ranking/träningsseglingarna genom att bestämma två fasta platser för fyra (av fem) ranking/träningsseglingar – Till exempel Rasta och Lidköping. Båda platserna ligger relativt centralt i 2.4-Sverige. De har goda seglingsvatten och facilteter i övrigt med boende etc. Med kort mellanrum - två à tre veckor - mellan seglingarna på resp plats kan deltagare välja att låta sin båt stå kvar på platsen under mellantiden och slippa två långa körningar med släp.
Skriv nedanstående kod innan ni trycker på submit: