Alla inlägg av admin

Kallelse till årsmöte 2020

Om SM i Ljungskile genomförs så hålls årsmötet lördagen 29 augusti utomhus i Ljungskile, tid och plats meddelas senare.
Eftersom covid 19 pandemin kan orsaka att SM ställs in p.g.a. lågt deltagande (i enkäten har 6 personer svarat att de avse att delta och 12 att de inte avser att delta) så föreslår styrelsen följande alternativa process att genomföra ett årsmöte utan att ha ett fysiskt möte.

  1. Samtliga årsmötesdokument och ett preliminärt protokoll läggs ut på hemsidan. Samtliga medlemmar aviseras via mejl eller SMS att alternativt årsmöte inleds.
  2. Medlemmar kan under en vecka komma med synpunkter och frågor till styrelsen.
  3. Ett reviderat protokoll läggs upp på hemsidan. En röstning om att godkänna protokollet görs på nätet, röstningsperioden är en vecka.
    4 Slutgiltigt årsmötesprotokoll med röstlängd läggs ut på hemsidan efter att det godkänts i röstningen.

Dokument

Kallelse till årsmöte
Mötesordning

Fortsätt läsa Kallelse till årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet är planerat att hållas i Ljungskile i samband med SM 28-30 augusti, med tanke på coronaepidemin och att vi är många i riskgruppen så finns risken att SM kan bli inställt p.g.a. för få deltagare. Om det blir så behöver vi genomföra ett alternativt årsmöte på distans. För att få tid att planera ett sånt möte så vill vi veta hur många som planerar att delta på SM.

Det vore toppen om ni alla kan svara på enkäten nedan (avser att delta, avser inte att delta, vet ej) Observera att detta inte är en anmälan till SM utan endast en vägledning för styrelsen för att kunna planera för årsmötet.

Styrelsen

Ändringar i inbjudan till SM

På grund av Coronan så har inbjudan till SM ändrats på en rad punkter.

Anmälningsavgiften är sänkt till 1250 kr då det inte kommer att serveras någon mat eller annan förtäring.

Vid färre anmälda deltagare än 15 st deltagare den 14 augusti förbehåller sig arrangören rätten att ställa in arrangemanget p.g.a. för få deltagare.