Påminnelse om medlemsavgift

För er som inte har betalt er medlemsavgift så är detta en påminnelse.

Medlemsavgiften är :
600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

Betala avgiften till plusgirokonto nr 50 68 23-4 i Nordbanken senast den 31 januari 2020.

Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Skattmästaren

Mätmansutbildning i Tyskland

I helgen 1-2 februari genomfördes en märmansutbildning med inriktning på 2.4mR. Kursen arrangerades av Internationella 2.4mR förbundets tekniska kommite. Deltagare kom från hela världen

Under helgen mättes det 2.4or och diskuterades en massa om mätningsteknik. Trevligt.

Syftet med kursen är att flera mätmänn ska mäta våra båtar på ett liknande sätt samt sprida kunnskap mellan människor. Deltagarna var nöjda med kursen och kunnde åka hem med ny kunnskap.

Henrik

Rankingseglingar 2020

Sent omsider har vi fått ihop ett komplett program för 2020 efter det att Alingsås backade ur i höstas. Räddare är Runn SS, Falun som ersätter Alingsås. Glöm inte att boka in seglingarna i era almanackor, med följande länk kan man inportera alla regattor in i sin kalender http://www.swe24metre.com/events/kategori/rankingseglingar?ical=1&tribe_display=list

Rankingseglingar 2020;

 • 21-24 maj  Träningsläger och rank 1 i Åsgårdsstrand, Norge. Vi samkör med norrmännen som är arrangörer.
 • 13-14 juni  Rank 2 i Gävle
 • 15-16 aug  Rank 3 i Falun. Vi samkör med Nepparna 
 • 28-30 aug  Rank 4 och SM i Ljungskile
 • 19-20 sept  Rank 5 i Viggan

Hälsningar
Styrelsen

Medlemsavgift för 2020

Dags att betala medlemsavgift för2020.

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

 • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
 • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
 • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
 • Utser SM-arrangör.
 • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
 • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
 • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
 • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
 • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
 • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.
Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

Betala avgiften till plusgirokonto nr 50 68 23-4 i Nordbanken senast den 31 januari 2020.

Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Upp