Hasse vann i Gävle

I helgen avgjordes den sista rankingseglingen för året med Hasse som segrare, tvåa kom Klas och trea kom Henrik. På den viktiga fjärde platsen kom Thomas som därmed får äran att skriva referat.

Resultat

Rankingen vanns av Hasse med Klas på andra plats och trea blev Thomas

Ranking

Det finns nu också ett årsmötesprotokoll i arkivet

Protokoll

Hasse Svensk Mästare

Hasse Asklund tog sitt andra SM guld efter helgens seglingar i Halmstad. Fia tog sin första SM medalj som tvåa och Henrik kom på tredje plats. Klas A kom fyra och får dermed äran att föreviga regattan i ett referat.

Vinnarna Hasse, Fia och Henrik

Halmstad Segelsällskap skötte regattan med stort engagemang, vi vill tacka HSS för ett mycket bra arbete.

Resultat

Glöm inta att anmäla er till nästa regatta i Gävle, se kalender

Kallelse till årsmöte

Vid SM i Halmstad så är det det sedvanliga årsmötet

Kallelse Årsmöte 2022
Verksamhetsberattelse 2022
Årsredovisningför 2022

Datum o tid      

den 5:e augusti 2022 i HSS Klubblokal


Förslag till Dagordning

 1. årsmötets öppnande
 2. upprop och upprättande av röstlängd
 3. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. val av två rösträknare
 5. godkännande av dagordningen
 6. fråga om mötets behöriga utlysande
 7. val av ordförande samt sekreterare för mötet
 8. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 9. revisionsberättelse
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande, kassör samt ledamöter
 12. val av en revisor och en revisorssuppleant
 13. val av två ledamöter i valnämnd
 14. behandling av motioner, inga motioner inlämnade
 15. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 16. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande år
 17. övriga frågor. Kappseglingsprogram 2023
 18. årsmötets avslutande
Upp