Remiss: Synpunkter från 2.4 förbundet.

Här kommer Svenska 2.4mR Förbundets remissvar på Svenska Seglarförbundets förslag på ny avgiftsmodell.

Remiss 2 – Ny avgiftsstruktur 2016

Generellt:

Vi anser varje pålaga på seglaren och besättning är av ondo och kommer inte att öka antalet aktiva seglare.

Om pengarna man får in med de förslag på finansiering av verksamheten som lagts fram, hävdas att dessa pengar kommer att öka kappseglingsintresset. Detta är endast ett antagande. Det finns inget underlag i studien som visar detta.

Fortsätt läsa Remiss: Synpunkter från 2.4 förbundet.

Information från styrelsen

Hej alla tvåfyraseglare, den nya styrelsen har haft sitt första möte, protokollet ligger på hemsidan. Nästa möte blir första veckan i november då bland annat 2016 års kappseglingsprogram skall spikas. Vi vill gärna ha era synpunkter i god tid till mötet. (Skriv vad du tycker i slutet på detta inlägg)

Förslaget till kappseglingsprogram är:

  1. Träning och rank 1 i Hunnebostrand 5-8maj. Nästan klart.
  2. Rank 2 i Gävle ihop med Neppare 5-6 juni. Arbete pågår.
  3. Kieler woche vid midsommar
  4. EM i Frankrike 2-9 juli.
  5. SM, rank 3, i Motala i början av augusti. Arbete pågår
  6. Rank 4 i Rasta i september. Arbete pågår
  7. Rank 5 i Lidköping, kanske ihop med 606 i början av oktober. Arbete pågår.

Fortsätt läsa Information från styrelsen

Rankingtabell och Maratontabell

Här kommer slutställningen i rankingen 2015 samt maratontabell 1994-2015.

Den senare omfattar nu 238 seglare som deltagit i minst en rankingsegling.

Maratontabellen toppas av den levande legenden Per Ahrbom som fortsatt ligger mer än 100 poäng före tvåan Stellan Berlin. När, eller rättare sagt om, Per slutar segla 2.4 behöver Stellan minst fem år för att komma ikapp.

Flera av dagens aktiva seglare har förstås klättrat i tabellen – Hasse Asklund  från sjunde till femte, Anders Kjellberg från åttonde till sjunde och Peter Andersson från tolfte till tionde plats. Störst kliv uppåt står Klas Andersson för med avancemang till plats 30 från tidigare 40.

Ett memento är att antalet deltagare i rankingseglingarna sjunker. Årets siffra 34 är den lägsta sedan 1994. Här finns en stor utmaning för oss alla aktiva 2.4-seglare att bidra till nyrekrytering av seglare till klassen.

Ranking 2015
Maratontabel

Hälsningar
Bertil

Ranking 4 i Vadstena

Stellan vann i Vadstena med Lecke på andra plats och Hasse trea. På skrivarplats kom Henrik. Vädret var varierat med allt från bleke till hård vind, grått väder till ösregn. Mycket diskuterande efter årsmötet med temat framtiden och rekrytering. Intressant.

Referat och resultat

Tack till Segelsällskapet Vättern i Vadstena för att vi fick komma till er fina klubb.

Framtiden för 2.4mR segling

En huvudfråga för svensk 2.4-seglings framtid är rankingseglingarna. Ett problem är att det blivit allt svårare att finna arrangörer. Vi måste helt enkelt göra oss mer attraktiva för klubbar att arrangera seglingar för 2.4mR.

Här är några frågeställningar och förslag i den riktningen:

Vad tycker du?

Här kan du skriva vad du tycker i varje fråga, när du trycker på ”Submit” så mailas ditt svar till styrelsen.

Fortsätt läsa Framtiden för 2.4mR segling

Svenska 2.4mR Förbundet kallar till ordinarie Årsmöte

Fredagen 4 September 2015 i Vadstena

Förhandlingarna sker på plats anslagen vid anslagstavlan vid ”raceoffice” i Vadstena. Tidpunkt – 20:00.

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida dagarna innan mötet. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet

Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Mats Millbourn, samt Christer Frennert löper ut i år.
Ulf Bengtson, Bo Nylund och Sven Asklund har ett år kvar på sina mandatperioder.
Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas.

Valberedningen utgörs av Lennart Hesselius och Claes Bengtzon. Har Du förslag på kandidater ring Lennart 070 – 650 67 33 eller Claes 070- 372 40 03

Preliminär Dagordning

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare
e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor)
h) revisionsberättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) behandling av motioner
k) val av ordförande (1 år) samt ledamöter (2 år) enligt § 19
l) val av en revisor och en revisorsuppleant (1 år)
m) val av två ledamöter i valnämnden
n) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet: Inga
p) Årets Rookie övriga frågor:
q) årsmötets avslutande

Upp