SM i Rasta

Nu är det klart.

SM kommer gå i Rasta 3-4 september.
Anmälningstiden är förlängd och det går att anmälas sig ända fram till dagen före. Välkomna med era anmälningar. Till idag måndag 22 augusti har vi 21 anmälda.
SM blir en kortvariant liknande den vi hade på Baggensfjärden förra året.

Fiasko i Motala blir succé i Vadstena

Efter tre dagars träningsläger i Vadstena kan vi bara konstatera att det blev succé.
Vi måste lyfta på hatten för vårt förbund som på så kort varsel lyckades rädda situationen när vår SM arrangör svek. Det kan konstateras att det är segling alla gillar och att tävlingsmomentet kanske är överskattat. Kan detta vara en modell för framtiden, träningsläger istället för rankingseglingar, tål att tänkas på.

Stellan var bäst på träningen så han fick skriva ett referat

Referat

Program träningsläger

Förslag till program Extra träning och race i Vadstena.

Fredagen

Klockan 10.00 samling i klubbhuset för genomgång. Båtarna klara i vattnet.Träning hela dagen med lunch ute på havet. Lunchpaketet gör ni själva. Samling i klubbhuset kl 16.00 för genomgång. Tränare Linda Rahm och Felicia Berglund.

Lördag och Söndag

Första start kl 10.00 båda dagarna. Ingen start efter 14.30 på söndagen. Vi försöker få 4 race på lördagen och tre på söndagen.. Vill vi istället köra träning också under lörd/sönd så gör vi det

Allmänt:

Sjösättning möjlig torsdag runt kl 16.00 och framöver. Tala med Klas A. som sköter kranbilen 0709 759610.

Lördagskväll gemensam middag i Vadstena på samma ställe som förra gången ca kl 1900.

2.4mR SM Inställt

SM i Motala inställt och ersätts av träningsläger i Vadstena

Motala SS meddelade i går att de inte klarar att arrangera SM p.g.a. seglingsledare och andra funktionärer saknas. Anmälningsavgiften kommer att betalas tillbaka.

Det har inte gått att ordna SM/kappsegling på annan plats med så kort varsel, men ett träningsläger i Vadstena vid samma tidpunkt , fredag- söndag. Planeringen är att ha träning på fredag och träningsrace lördag och söndag.

Tränare är Fia:s coach Linda Rahm. Hjälptränare blir Felicia Berglund som är elev på seglargymnasiet i Motala.

Vi får låna Vadstena SS lokaler och deras material och har två ribbåtar. Kranbil för sjösättning kommer att finnas från torsdagseftermiddag. Avståndet mellan Vadstena och Motala är ca 10-15 km, så boende i Motala kan fungera bra. Förbundet står för kostnaden för träningslägret.

Anmäl deltagande på träningslägret på hemsidan, man kan naturligtvis vara med på så många dagar man vill.

Anmälan

SM och årsmötet flyttas till Rastaholm 3-4 september.

Vi beklagar det inträffade och hoppas att det här blir en bra lösning för de flesta.

Styrelsen

 

Henriks extra kommentar

Eftersom vi äntligen har en representant i Paralympisk, och SM;et skulle vara Fias sista stora träningsmöjlighet innan resan till Rio. Så är det för henne väldigt viktigt att så många som möjligt kan komma. Hoppas att så många som möjligt kan ställa upp.

Henrik

 

Dags att anmäla sig till SM

Nu är det bara 6 dagar kvar till sista anmälningsdagen till SM i Motala.

Anmälan     Inbjudan

Påminner också om årsmötet i Motala

Tid: 2016-08-12, klockan 18.00
Plats: Motala Segelsällskaps klubbhus

Resultaträkning     Verksamhetsberättelse

Dagordning
a)   Mötets öppnande
b)   Upprop och upprättande av röstlängd
c)   Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
d)   Val av två rösträknare
e)   Fråga om mötets behöriga utlysande
f)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
g)   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h)   Uppläsning av revisionsberättelsen
i)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j)   Behandling av inkomna motioner
k)   Val av ordf., vice ordf., kassör samt övriga ledamöter i styrelsen
l)   Val av en revisor och en revisorsuppleant
m)   Val av två ledamöter i valnämnden
n)   Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår.
o)   Övriga ärenden, som styrelsen vill lägga fram för årsmötet
1. VM i Sverige 2018
p)   Övriga frågor
q)   Årsmötets avslutande

Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budget finns på hemsidan efter 25 juli

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kallelse till årsmöte i PDF format

 

Upp